خدمات گسترده کارشناسی در ایران

آدرس:

تهران، وحید دستگردی، پلاک83، واحد28

تلفن تماس:

09028801402 - 02122920591

ایمیل:

info@rahpr.com

سیستم مدیریت مدارک مهندسی MDR

سیستم مدیریت مدارک مهندسی MDR

سیستم مدیریت مدارک مهندسی MDR با استفاده از سیستم مدیریت مدارک مهندسی می توان کلیه فعالیتهای مرتبط با مدارک مهندسی را مکانیزه کرد و از اتلاف زمان و انرژی و منابع مالی جلوگیری کرد. در این سیستم کلیه اعضای دفتر ...