خدمات گسترده کارشناسی در ایران

آدرس:

تهران، وحید دستگردی، پلاک83، واحد28

تلفن تماس:

09028801402 - 02122920591

ایمیل:

info@rahpr.com

سیستم مدیریت مدارک مهندسی MDR

با استفاده از سیستم مدیریت مدارک مهندسی می توان کلیه فعالیتهای مرتبط با مدارک مهندسی را مکانیزه کرد و از اتلاف زمان و انرژی و منابع مالی جلوگیری کرد. در این سیستم کلیه اعضای دفتر مهندسی و افراد مرتبط با مدارک مهندسی می توانند در هر لحظه به مدارک مربوط به خود دسترسی داشته و فعالیتهای مجاز خود را در سیستم انجام دهند. با توجه به تعریف پروژه، ابتدا لیستی از کلیه مدارکی که قرار است در پروژه تولید شوند (Master Document Register-MDR)  در سیستم ثبت شده و سپس با تعیین مشخصات هر مدرک و منابع مورد نیاز جهت انجام آن و زمان لازم، پروسه طراحی مهندسی آغاز می گردد.
امکانات گوناگون گزارش گیری برنامه از قبیل تعداد کل مدارک تهیه شدنی ، تهیه شده ،در دست تهیه ، تائید شده و ابطال شده ، منابع صرف شده و منابع مورد نیاز جهت ادامه کار برای هر بخش، ابزار قدرتمند و مناسبی در اختیار مدیران سطوح مختلف جهت مدیریت بهتر و استفاده بهینه از منابع فراهم می آورد.

مشخصات اصلی

 • تعریف MDR در سیستم به تفکیک پروژه و زیر پروژه و امکان دسترسی پیمانکاران جزء به مدارک مرتبط
 • کنترل زمانبندی تولید مدارک و اعلام اخطار در صورت تأخیر
 • تعیین ویرایش داخلی و خارجی مدارک به صورت اتوماتیک جهت جلوگیری از تکرار و یا جا افتادن یک ویرایش
 • گردش داخلی مدارک بین دیسیپلین ها قبل از صدور نهایی ترنسمیتال
 • صدور و توزیع مدارک از طریق سیستم به همراه تولید اتوماتیک ترنسمیتال
 • توزیع مدارک طبق مسئولیت های تعریف شده
 • بررسی و اظهار نظر روی مدارک از طریق سیستم
 • محاسبه لحظه ای پیشرفت مدارک مهندسی بر اساس وزن مدارک و مقایسه با پیشرفت برنامه ای
 • آرشیو کامل مدارک و ترنسمیتال ها
 • کنترل و آماده سازی اتوماتیک بسته های خرید
 • اطلاع رسانی تغییرات در ضمایم بسته های خرید از طریق سیستم های خرید کالا

مختصری درباره سیستم مدیریت مدارک مهندسی

 • تعریف MDR در سطوح مختلف

در این سیستم، با پیش بینی و تعریف مشخصه های مختلف برای هر سند از قبیل پروژه مربوطه، مراحل مختلف مهندسی (پایه، تفضیلی، اجرایی و …) امکان پیگیری اسناد در بخش های مختلف مهیا می شود. همچنین با تعیین میزان منابع مورد نیاز ، وزن و زمان برآورد شده برای ارایه اولین نسخه هر سند، این سیستم به عنوان ابزاری برای مدیریت مدارک مهندسی و تخصیص منابع انسانی ایفای نقش می نماید.در ضمن با ثبت تمام واقعیات پروژه در این زمینه ها این سیستم به ابزار بسیار کارآمدی برای ثبت دانش فنی و برنامه ریزی برای پروژه های آتی شرکت تبدیل خواهد شد.