خدمات گسترده کارشناسی در ایران

آدرس:

تهران، وحید دستگردی، پلاک83، واحد28

تلفن تماس:

09028801402 - 02122920591

ایمیل:

info@rahpr.com

slide-fe005ec

دپارتمانـهای شرکت راه و پی روشن

خدمات مهندسی و طراحی

بیشتر بدانید...

مهندسی اجرایی

بیشتر بدانید...

امور پیمانی و حقوقی قراردادها

بیشتر بدانید...

مهندسی ارزش

بیشتر بدانید...

هدف شرکت راه و پی روشن

شرکت راه و پی روشن با کادری مجرب و کارآزموده با دپارتمان های تخصصی و مستقل و سوابق درخشان مدیران و کارشناسان، در حوزه های تخصصی فعالیت پیمانکاران با به کارگیری قوانین و مقررات پیرامون، شامل طراحی و مهندسی، خدمات مهندسی اجرایی، خدمات امور پیمان و قراردادها، قوانین مناقصات، مهندس ارزش در کلیه پیمان های BOT, BLT, EPC, PC از زمان مناقصه، در حین دوره اجرا و پس از آن تشکیل گردیده و فعالیت این مجموعه با هدف مدیریت پروژه با رویکرد شناسایی حقوق پروژه و احقاق آن می باشد.